Rabies

Rabies är en sjukdom som kan finnas hos hundar, råttor, fladdermöss och flera andra djurslag. Den är fruktad och den har inte funnits i Sverige på länge. Några fladdermöss som bär på viruset har dock hittats och man kan därför inte utesluta att rabies kommer tillbaka.

Behandling

När det gäller rabies finns det ingen behandling mot sjukdomen. Man kan bara förebygga den genom att vaccinera hunden. Det är dock inte en fullständig garanti för att hunden inte smittas. Om man misstänker att hunden har blivit smittad finns det en lag som säger att den omedelbart ska avlivas, det även om den har blivit vaccinerad.

Att smittas som människa

Det är inte speciellt stor risk att man blir smittad av rabies. Om man trots allt misstänker att man fått sjukdomen är det klokt att kontakta 1177 omgående för att få veta hur man ska agera.

Hur yttrar sig sjukdomen?

När det gäller tamhundar ser man ofta att de blir aggressiva och beteendet kan också ändras på annat sätt. Hunden får efter en tid också rent fysiska symtom. Det rör sig bland annat om att den dreglar mer, den blir förlamad i delar av kroppen och den kan också få kramper innan den avlider.

Valpsjuka och kennelhosta

Två sjukdomar som är relativt ovanliga i Sverige, men som trots allt förekommer är valpsjuka och kennelhosta. Anledningen till att de förekommer så sällan är att de flesta vaccinerar sina hundar mot sjukdomarna redan när de är valpar. Hur allvarliga är sjukdomarna och hur visar de sig?

Valpsjuka

Valpsjuka är en sjukdom som främst drabbar valpar. Även äldre hundar och katter kan drabbas men symtomen blir ofta värre då. Hundarna blir immuna när de en gång har haft sjukdomen. Vanligen visar sig sjukdomen med hög feber. Hunden kan också få hudutslag och hosta. Om hunden inte kommer under behandling kan lungorna infekteras och i regel leder det till döden inom några timmar.

Kennelhosta

Kennelhosta är egentligen ett samlingsnamn på flera olika virus och bakterier som orsakar hosta hos hundar. Just kennelhosta är extremt smittsamt och liknar kikhosta. Ofta visar sig sjukdomen genom att hunden hostar. Det kan verka som om den har satt något i halsen, och det kan komma upp slem.

Om hunden inte är allmänpåverkad eller har febertoppar som är extremt höga brukar sjukdomen inte behandlas. Hunden får dock inte träffa andra hundar eller anstränga sig under sin sjukdomstid. Det kan ta så lång tid som en månad innan hunden är frisk igen.

Olika hundsporter och aktiviteter

När man skaffar en hund kan man ganska snart upptäcka att det finns en hel del olika hundsporter och aktiviteter att delta i. Man kan börja träna hunden redan när den är en valp, men det är viktigt att man tar det försiktigt. Hunden ska tycka att det är roligt att träna och den ska inte få ont av aktiviteten. Vad går de sporterna egentligen ut på?

Agility

En av de mest populära hundsporterna är agility och den förekommer både i Sverige samt i andra länder. I sporten agility ska hunden och dess förare ta sig igenom en hinderbana tillsammans. Hunden ska hoppa hinder, springa slalom, ta sig igenom tunnlar, balansera och mycket annat. Föraren ska guida hunden på banan. Det finns också ett flertal andra regler som ekipaget ska följa. Hunden får till exempel inte lämna banan, göra sina behov där eller visa aggressivitet.

Inom agility är alla hundar välkomna oavsett ras och storlek. Tävlingarna delas in i olika klasser efter hundarnas storlek. Små hundar tävlar för sig, stora för sig och hindren höjs mellan klasserna.

Utställning

På en hundutställning bedöms hunden utifrån sitt utseende, sitt rörelsemönster, och sitt beteende. Det är flera domare som tittar på hunden och granskar den. Hunden känns igenom och det behöver den tolerera. Hunden kan sedan få utmärkelser om den motsvarar rasstandardaden på ett bra sätt. En deltagande hund får alltid poäng efter hur den ser ut.

Spårning

Spårning är en gren där hunden ska finna ett spår och sedan följa spåret till sitt slut. Det här kan också vara en nyttig sak att träna på. Då kan hunden användas för att leta efter saknade familjemedlemmar eller andra husdjur. Till en början behöver spåret vara enkelt, helst bara några meter långt och utan andra störningar. När hunden blir duktigare kan man lägga in avbrott i spåret, dra det över vattendrag, korsa det och mycket annat.

Jakt

Jakt är en mycket vanlig fritidssysselsättning i Sverige. Hundar av flera olika raser används inom jakten. I flera fall släpps hundarna lösa i skogen och sedan får de leta upp spår och djur på egen hand. Hundarna driver sedan djuren mot jägarna som står på sina pass. I andra fall går en jägare med sin hund i koppel eller lång lina. Hunden får sedan spåra i linan och när ett djur syns får jägaren möjlighet att skjuta. En jakthund utsätts för många risker och den får inte vara rädd av sig.

Hur mycket kräver en hund?

Man kan inte komma ifrån att det krävs en hel del av personen eller familjen som väljer att skaffa en hund. Hunden kan inte bara sitta i en bur hela dagarna, och gå på en kattlåda när det är dåligt väder. Man kan inte heller lämna hunden ensam hemma flera timmar. En katt kan lämnas hemma några timmar så länge man ser till att den har allt den behöver, men hunden behöver komma ut och rastas med jämna mellanrum. Det finns till och med regler för hur länge hunden får vara ensam hemma, men möjlighet att rasta hunden är inte allt som krävs.

Motion och sysselsättning

En hund behöver motion och sysselsättning för att må bra. Det räcker inte med några minuters promenad varje dag, utan minst en av promenaderna bör vara längre. Undantagen är om hunden är mycket ung, sjuk eller gammal. Hos Brukshundsklubben kan man också läsa mer om olika sätt att sysselsätta hunden på. Det kan vara genom olika lekar, genom att ge den ben eller liknande.

Kunskap om hunden

Som hundägare behöver man också ha kunskap om sin hund. Man behöver veta hur hunden beter sig när den är frisk, hur man klipper klorna, och man bör ha koll på första hjälpen för hunden. Det skadar inte heller att ha koll på lite grundläggande lydnadsträning. Att lära hunden att komma på inkallning, att sitta och ligga tillhör de absolut mest grundläggande sakerna och just inkallningen kan dessutom vara livsviktig.

Som hundägare behöver man också ha koll på lite mer om den ras man har valt att skaffa. Man behöver veta hur man ska sköta om dess päls, hur den bör uppfostras med mera. Att försöka uppfostra en rottweiler på samma sätt som man hanterar en chihuahua kan leda till farliga situationer. Om man inte har kunskap om hunden finns det också en stor risk för att man faktiskt inte tar hand om den på rätt sätt, även om man själv tycker att hunden mår bra. En sådan sak kan rent av göra att hunden blir omhändertagen av myndigheterna på grund av vanskötsel.

Ekonomiska krav

Som hundägare behöver man inte vara rik men man bör ha en ekonomi som klarar av att göra nödvändiga inköp till hunden. Man måste veta att man kan köpa foder till den, ett nytt koppel om det går sönder, och man måste ha pengar till försäkringen. Att kunna lägga undan pengar till eventuella veterinärräkningar är inte heller fel. Det kan vara skönt att ha en buffert om något skulle hända. Trots en försäkring kan veterinärkostnad och mediciner snabbt skjuta i höjden. Att behöva låta sin hund somna in bara för att ekonomin inte tillåter att man behandlar den är i de allra flesta fall inget man vill.

Smittskydd

Det finns en hel del olika sjukdomar som kan smitta hundar. En del av dem är allvarligare än andra. Några av sjukdomarna kan till och med vara livshotande. Det finns dock en del knep man kan ta till för att undvika att hundarna smittas. Men helt lätt är det inte att ha koll på alla smittor.

Kunskap är viktigt

Hos SVA kan man läsa mer om de olika smittor som finns, och som kan drabba hundar när man har en kennel. Genom att ha kunskap om sjukdomarna och om hur man upprätthåller ett bra smittskydd kan man minska risken att en smitta tar sig in i kenneln. En bra sak att tänka på är att vara noga med att tvätta händerna mellan det att man handskas med olika hundar.

Hur smittas hundarna?

Olika sjukdomar smittar på olika sätt. En del av dem är luftburna och smittar i stort sett genom att en hund befinner sig i samma rum som andra sådana. Andra hundsjukdomar sprids genom hundens kroppsvätskor, medan en del bara sprids genom att hundarna är i nära kontakt med varandra. Det är viktigt att ha koll på smittvägarna som kennelägare.

Att bygga en kennel

Det är sällan man har sådan tur att man hittar ett perfekt hus där en kennel i större skala kan bedrivas. En mindre kennel kan ofta finnas i hemmet, så länge det finns möjlighet att skilja hundarna åt vid behov. Är det en större kennel behövs större utrymme. Det ställs också självklart vissa krav på kenneln. Det gäller bland annat hundarnas skötsel samt hur utrymmena ska se ut.

Utrymmen där hundarna vistas

Oavsett om det gäller en specialbyggd kennel, eller om den bedrivs i hemmet finns det vissa krav som gäller för alla utrymmen hunden vistas i. Det får till exempel inte vara alltför stökigt i dem, och hunden ska inte kunna skada sig på saker i utrymmet. Om man bygger en kennel finns det också regler för hur stora hundens inhägnader eller burar ska vara. Det kan man läsa mer om hos Jordbruksverket och det är bra att ha koll på storlekar innan man börjar bygga. Det är dock viktigt att komma ihåg att hundarna inte får sitta instängda i vanliga hundburar i flera timmar.

Att tänka på när det gäller material

Det är bra att tänka på att välja relativt lättstädade material när man ska göra i ordning en kennel. En heltäckningsmatta är svår att få ren, det blir fläckar och lukt kan sitta kvar länge i den. Det är betydligt bättre med en plastmatta, klinkers eller ett trägolv. Nackdelen med trägolv är att fläckar kan bli bestående om man inte städar bort dem direkt.

Även ur smittskyddssynpunkt är det klokt att ha lättstädade golv och väggar i kenneln. Då kan man vid behov ta ut hundar, bäddar, skålar och annat och sedan spola hela kenneln med högtryckstvätt.

Besökare i kenneln

När det kommer besökare till kenneln som är intresserade av en hund är det bra att tänka på att det kanske är bättre att låta hunden komma ut i ett mer öppet utrymme. Hunden kan annars känna sig trängd inne i kenneln och det kan leda till att hunden inte visar sitt rätta jag. Om man bedriver omplacering kan det vara olämpligt att en hel familj med flera personer, barn och kanske egna djur kommer till kenneln samtidigt. Om hunden är av det skyggare slaget kan den bli väldigt rädd och en rädd hund kan agera med aggressivitet om det vill sig illa. Det bästa är om familjens egna djur stannar utanför kenneln, i alla fall under de första mötena. Det är också klokt att tänka på att smittor kan ta sig in i kenneln. Även när det gäller barn kan det vara läge att ta det lite försiktigt, speciellt om det är så att barnet inte är gammalt nog att veta hur man beter sig kring hundar.

Hunduppfödning eller omplacering?

En kennel kan vara stor eller liten och utformad på olika sätt. Ibland föder man upp hundar av en viss ras, andra gånger omplacerar man omhändertagna sådana. Det finns både fördelar och nackdelar med båda kennelvarianterna.

Omplacering

Genom Länsstyrelsen i varje län kan djur omplaceras. Det finns flera anledningar till att hundar kan behöva nya hem. Ibland är det så att en hund hittas och om ingen ägare ger sig till känna omplaceras den. Det kan också vara så att hundens ägare inte kan ta hand om den, eller avlider. Om hunden inte blir ordentligt skött kan den också omhändertas och ett djurförbud kan delas ut.

En kennel som arbetar med omplacering behöver ha enskilda inhägnader till varje hund. Det är nämligen inte säkert att de alla kommer bra överens. När det gäller omplaceringar kan det också vara så att man får in nya hundar som inte är helt friska. De kan inte släppas ut till de andra hundarna med en gång utan man behöver isolera de sjuka hundarna först. Det är inte förrän man helt säkert vet att hunden inte smittar som man kan släppa ut den ur isoleringen. Det är dock viktigt att hunden fortfarande rastas och tas omhand likt de andra hundarna, trots att den är isolerad.

Hunduppfödning

En hunduppfödning handlar om att man helt enkelt föder upp hundar av en eller flera olika raser. Ofta väljer man att rikta in sig på en ras. Det blir helt enkelt för mycket att göra om man föder upp flera olika raser. En hunduppfödning kan antingen äga både tikar och hanhundar, eller bara tikar. I de allra flesta fall lånar man in hanhundar, eller åker med sin tik till hanhunden när tiken löper. Det kan annars vara mycket oroligt i kenneln. Många gånger är det också önskvärt att använda olika hanhundar i aveln. På så sätt kan man få valpar med olika egenskaper.

Att vara hunduppfödare är ingen dans på rosor. Det kräver nämligen en hel del kunskap och engagemang. Man kan inte förvänta sig att kunna sälja några valpar om man inte har lagt ner engagemang på att träna hundarna. Används inte heller bra föräldrar till valparna kan det sluta med att hundarna inte alls motsvarar den rasstandard som finns.

Hur mycket kostar en hund?

Att köpa en hund är inte gratis. Priset kan dock variera en del beroende på var man köper sin hund, samt på om man köper en renrasig sådan eller inte. Att köpa en billig hund bara för att den är billig rekommenderas dock inte. Många gånger kan det nämligen bli dyrare i det långa loppet att köpa den billigare hunden.

Köpa hund på annons

När det gäller annonser om hundar finns det både blandrasvarianter och renrasiga sådana att köpa. Att köpa en hund på annons kan dock vara lite av ett lotteri. Ibland får man nämligen inte veta speciellt mycket om hunden, det är till exempel inte alltid den har stamtavla.

Köpa en renrasig hund av uppfödare

En renrasig hund som köps hos en uppfödare är i regel veterinärundersökt, vaccinerad och oftast har den också stamtavla. Många uppfödare väljer också att registrera sig hos Svenska kennelklubben. Då har de ett gediget regelverk de måste följa. Att köpa en renrasig hund är dock inte speciellt billigt. Ofta får man räkna med att betala över 10 000 kronor för hunden.

Köpa en blandrashund

En blandrashund kan man få för några tusenlappar. Många gånger är det dock inte rekommenderat att man avlar på dem och man kan inte heller vinna priser som bäst i ras på utställning. Om man vill tävla i agility eller använda hunden för jakt kan det dock fungera precis lika bra med en blandrashund som med en renrasig sådan. Som sällskapshund fungerar också en blandras alldeles utmärkt.

Välja rätt hundras

När man ska köpa en hund finns det en hel del att tänka på. Bland annat måste man fundera över vilken ras man vill ha. Olika raser ser ut på olika sätt, de har olika egenskaper och så vidare, men hur lär man sig mer om raserna?

Hundklubbar kan ge information

Hos Svenska kennelklubben kan man i deras raslexikon online läsa mer om flera olika hundraser. Man kan få veta mer om deras pälstyp, storlek, temperament, vad de passar till och mycket annat. Det kan också vara klokt att besöka olika evenemang på hundklubben. Där kan man träffa på hundägare och de berättar ofta väldigt gärna om just sin ras.

Besök hundutställningar

Hundutställningar är ett perfekt ställe att få reda på mer om hundraser. Här kan man se många raser live, prata med uppfödare, se rasstandarder och mycket annat. Många gånger kan man också få hälsa på hundarna och göra sig en bild av dem på lite närmare håll. Att bara läsa om en hundras är inte alls det samma som att verkligen träffa en. På utställningen kan man också knyta kontakter med personer som äger den sorts hund man är intresserad av, och på så sätt även få lite hjälp med hundrasvalet.

Hudåkommor

En mycket vanlig sak som ofta drabbar hundar är olika former av hudåkommor. Det kan antingen vara olika allergier som sätter sig i huden, eller olika former av parasiter.

Hundar och allergi

Precis som människor kan hundar också drabbas av allergi. Den kan ofta visa sig genom att hunden börjar klia sig. Kliandet kan göra att hunden får hårlösa fläckar, och huden kan bli irriterad. Då kan det vara läge att ta hunden till veterinären för att göra ett allergitest. Genom testet kan man se vad hunden är allergisk mot och sedan kan man vidta nödvändiga åtgärder.

Parasiter i eller på huden

En hel del olika parasiter kan få fäste i hundens päls och hud. Loppor och löss är extremt vanligt, och rävskabb förekommer också. Ofta kan man inte se parasiterna med blotta ögat utan i de flesta fall märker man bara att hunden kliar sig mer än vanligt. Veterinären kan hitta orsaken till kliandet genom att titta på päls och hudavskrap i mikroskop. Det tar ofta inte mer än några minuter att finna vilken parasit det är hunden har drabbats av.

Behandling

Förr var man ofta tvungen att bada hunden flera gånger med speciellt schampo för att bli av med parasiterna, men så är inte alltid fallet i dag. Många gånger räcker det faktiskt med att köpa en pipett med lösning i på apoteket. Den droppar man sedan i hundens nacke med ett par dagars mellanrum. Trots att den här behandlingen utförs behöver man dock vara noga med att tvätta hundens bädd, sängkläder och andra textilier som hunden kommer i kontakt med. Om man har andra djur kan de också behöva behandlas mot parasiten.