Olika hundsporter och aktiviteter

När man skaffar en hund kan man ganska snart upptäcka att det finns en hel del olika hundsporter och aktiviteter att delta i. Man kan börja träna hunden redan när den är en valp, men det är viktigt att man tar det försiktigt. Hunden ska tycka att det är roligt att träna och den ska inte få ont av aktiviteten. Vad går de sporterna egentligen ut på?

Agility

En av de mest populära hundsporterna är agility och den förekommer både i Sverige samt i andra länder. I sporten agility ska hunden och dess förare ta sig igenom en hinderbana tillsammans. Hunden ska hoppa hinder, springa slalom, ta sig igenom tunnlar, balansera och mycket annat. Föraren ska guida hunden på banan. Det finns också ett flertal andra regler som ekipaget ska följa. Hunden får till exempel inte lämna banan, göra sina behov där eller visa aggressivitet.

Inom agility är alla hundar välkomna oavsett ras och storlek. Tävlingarna delas in i olika klasser efter hundarnas storlek. Små hundar tävlar för sig, stora för sig och hindren höjs mellan klasserna.

Utställning

På en hundutställning bedöms hunden utifrån sitt utseende, sitt rörelsemönster, och sitt beteende. Det är flera domare som tittar på hunden och granskar den. Hunden känns igenom och det behöver den tolerera. Hunden kan sedan få utmärkelser om den motsvarar rasstandardaden på ett bra sätt. En deltagande hund får alltid poäng efter hur den ser ut.

Spårning

Spårning är en gren där hunden ska finna ett spår och sedan följa spåret till sitt slut. Det här kan också vara en nyttig sak att träna på. Då kan hunden användas för att leta efter saknade familjemedlemmar eller andra husdjur. Till en början behöver spåret vara enkelt, helst bara några meter långt och utan andra störningar. När hunden blir duktigare kan man lägga in avbrott i spåret, dra det över vattendrag, korsa det och mycket annat.

Jakt

Jakt är en mycket vanlig fritidssysselsättning i Sverige. Hundar av flera olika raser används inom jakten. I flera fall släpps hundarna lösa i skogen och sedan får de leta upp spår och djur på egen hand. Hundarna driver sedan djuren mot jägarna som står på sina pass. I andra fall går en jägare med sin hund i koppel eller lång lina. Hunden får sedan spåra i linan och när ett djur syns får jägaren möjlighet att skjuta. En jakthund utsätts för många risker och den får inte vara rädd av sig.