Kennelns drift

Om man är ensam om att driva en kennel måste man vara beredd på tidiga morgnar, sena kvällar och hårt arbete. Det är nämligen så att hundarna kräver skötsel, oavsett om man känner sig lite sjuk, om man har mycket att göra i övrigt eller om man bara känner för att göra något annat.

Vad krävs för att driva en kennel?

Om du vill starta upp en kennel kan det vara klokt att du först lär dig mer om hundar. Det finns utbildningar att gå på högskola och genom många hundklubbar i Sverige. Du behöver också ha en ekonomi som tillåter att du startar upp kenneln. Ett alternativ är också att ta ett lån för att kunna starta upp kenneln. Då kan du dela upp kostnaden på flera månader men det gäller att komma ihåg att lånet ska betalas tillbaka.

En annan sak som krävs för att driva kennel är vilja, en känsla samt ett intresse för hundar. Är man inte intresserad av att lära sig förstå hundar kan man ofta inte heller uppfostra och ta hand om dem på ett bra sätt. Det kan alltså vara bra att tänka efter rejält innan man beslutar sig för att starta kennel.

Smittskydd

Det finns en hel del olika sjukdomar som kan smitta hundar. En del av dem är allvarligare än andra. Några av sjukdomarna kan till och med vara livshotande. Det finns dock en del knep man kan ta till för att undvika att hundarna smittas. Men helt lätt är det inte att ha koll på alla smittor.

Kunskap är viktigt

Hos SVA kan man läsa mer om de olika smittor som finns, och som kan drabba hundar när man har en kennel. Genom att ha kunskap om sjukdomarna och om hur man upprätthåller ett bra smittskydd kan man minska risken att en smitta tar sig in i kenneln. En bra sak att tänka på är att vara noga med att tvätta händerna mellan det att man handskas med olika hundar.

Hur smittas hundarna?

Olika sjukdomar smittar på olika sätt. En del av dem är luftburna och smittar i stort sett genom att en hund befinner sig i samma rum som andra sådana. Andra hundsjukdomar sprids genom hundens kroppsvätskor, medan en del bara sprids genom att hundarna är i nära kontakt med varandra. Det är viktigt att ha koll på smittvägarna som kennelägare.

Att bygga en kennel

Det är sällan man har sådan tur att man hittar ett perfekt hus där en kennel i större skala kan bedrivas. En mindre kennel kan ofta finnas i hemmet, så länge det finns möjlighet att skilja hundarna åt vid behov. Är det en större kennel behövs större utrymme. Det ställs också självklart vissa krav på kenneln. Det gäller bland annat hundarnas skötsel samt hur utrymmena ska se ut.

Utrymmen där hundarna vistas

Oavsett om det gäller en specialbyggd kennel, eller om den bedrivs i hemmet finns det vissa krav som gäller för alla utrymmen hunden vistas i. Det får till exempel inte vara alltför stökigt i dem, och hunden ska inte kunna skada sig på saker i utrymmet. Om man bygger en kennel finns det också regler för hur stora hundens inhägnader eller burar ska vara. Det kan man läsa mer om hos Jordbruksverket och det är bra att ha koll på storlekar innan man börjar bygga. Det är dock viktigt att komma ihåg att hundarna inte får sitta instängda i vanliga hundburar i flera timmar.

Att tänka på när det gäller material

Det är bra att tänka på att välja relativt lättstädade material när man ska göra i ordning en kennel. En heltäckningsmatta är svår att få ren, det blir fläckar och lukt kan sitta kvar länge i den. Det är betydligt bättre med en plastmatta, klinkers eller ett trägolv. Nackdelen med trägolv är att fläckar kan bli bestående om man inte städar bort dem direkt.

Även ur smittskyddssynpunkt är det klokt att ha lättstädade golv och väggar i kenneln. Då kan man vid behov ta ut hundar, bäddar, skålar och annat och sedan spola hela kenneln med högtryckstvätt.

Besökare i kenneln

När det kommer besökare till kenneln som är intresserade av en hund är det bra att tänka på att det kanske är bättre att låta hunden komma ut i ett mer öppet utrymme. Hunden kan annars känna sig trängd inne i kenneln och det kan leda till att hunden inte visar sitt rätta jag. Om man bedriver omplacering kan det vara olämpligt att en hel familj med flera personer, barn och kanske egna djur kommer till kenneln samtidigt. Om hunden är av det skyggare slaget kan den bli väldigt rädd och en rädd hund kan agera med aggressivitet om det vill sig illa. Det bästa är om familjens egna djur stannar utanför kenneln, i alla fall under de första mötena. Det är också klokt att tänka på att smittor kan ta sig in i kenneln. Även när det gäller barn kan det vara läge att ta det lite försiktigt, speciellt om det är så att barnet inte är gammalt nog att veta hur man beter sig kring hundar.

Hunduppfödning eller omplacering?

En kennel kan vara stor eller liten och utformad på olika sätt. Ibland föder man upp hundar av en viss ras, andra gånger omplacerar man omhändertagna sådana. Det finns både fördelar och nackdelar med båda kennelvarianterna.

Omplacering

Genom Länsstyrelsen i varje län kan djur omplaceras. Det finns flera anledningar till att hundar kan behöva nya hem. Ibland är det så att en hund hittas och om ingen ägare ger sig till känna omplaceras den. Det kan också vara så att hundens ägare inte kan ta hand om den, eller avlider. Om hunden inte blir ordentligt skött kan den också omhändertas och ett djurförbud kan delas ut.

En kennel som arbetar med omplacering behöver ha enskilda inhägnader till varje hund. Det är nämligen inte säkert att de alla kommer bra överens. När det gäller omplaceringar kan det också vara så att man får in nya hundar som inte är helt friska. De kan inte släppas ut till de andra hundarna med en gång utan man behöver isolera de sjuka hundarna först. Det är inte förrän man helt säkert vet att hunden inte smittar som man kan släppa ut den ur isoleringen. Det är dock viktigt att hunden fortfarande rastas och tas omhand likt de andra hundarna, trots att den är isolerad.

Hunduppfödning

En hunduppfödning handlar om att man helt enkelt föder upp hundar av en eller flera olika raser. Ofta väljer man att rikta in sig på en ras. Det blir helt enkelt för mycket att göra om man föder upp flera olika raser. En hunduppfödning kan antingen äga både tikar och hanhundar, eller bara tikar. I de allra flesta fall lånar man in hanhundar, eller åker med sin tik till hanhunden när tiken löper. Det kan annars vara mycket oroligt i kenneln. Många gånger är det också önskvärt att använda olika hanhundar i aveln. På så sätt kan man få valpar med olika egenskaper.

Att vara hunduppfödare är ingen dans på rosor. Det kräver nämligen en hel del kunskap och engagemang. Man kan inte förvänta sig att kunna sälja några valpar om man inte har lagt ner engagemang på att träna hundarna. Används inte heller bra föräldrar till valparna kan det sluta med att hundarna inte alls motsvarar den rasstandard som finns.

Ekonomi i kenneln

Att bedriva en kennel kostar en hel del pengar. Det har bland annat att göra med inköp, foder, veterinärvård, försäkringar och andra avgifter. Den enda inkomst man har som kennelägare är de pengar man får när man säljer hundvalpar eller när en hund omplaceras. I många fall är det dock inte alls tillräckligt för att gå med vinst. Bara en sådan sak som ett kejsarsnitt i samband med en förlossning kan kosta tiotals tusen kronor. Är hunden då inte försäkrad får man stå för hela kostnaden på egen hand. Att försäkra hundarna i kenneln är alltså enormt viktigt.

Sponsring och bidrag

Ibland finns det möjlighet för en kennel att sponsras på olika sätt. Det är vanligast om det är så att kennelns hundar tävlar i olika hundsporter eller om hundarna på annat sätt är aktiva inom hundaktiviteter.

Om det är så att man bedriver en kennel som sysslar med omplacering finns det ofta speciella bidrag att ansöka om. Det kan vara bidrag från stiftelser, från andra organisationer eller från olika företag. Håller man på med omplacering är i regel de allra flesta inkomster önskvärda. Att vårda och sköta hundar som inte alltid mår så bra kostar för det mesta en hel del pengar och det är inte alltid hunden hinner försäkras. På en hundförsäkring finns det nämligen ofta så kallad karenstid. Den kan vara så lång som 30 dagar. Om hunden blir sjuk eller skadas under karenstiden ersätts ingen behandling förrän karenstiden är slut. Summan kan uppgå till extremt höga belopp, och ibland finns det trots allt inga garantier för att hunden klarar sig. Ibland kan det vara klokare att låta den somna in istället för att påbörja en större behandling.