Hunduppfödning eller omplacering?

En kennel kan vara stor eller liten och utformad på olika sätt. Ibland föder man upp hundar av en viss ras, andra gånger omplacerar man omhändertagna sådana. Det finns både fördelar och nackdelar med båda kennelvarianterna.

Omplacering

Genom Länsstyrelsen i varje län kan djur omplaceras. Det finns flera anledningar till att hundar kan behöva nya hem. Ibland är det så att en hund hittas och om ingen ägare ger sig till känna omplaceras den. Det kan också vara så att hundens ägare inte kan ta hand om den, eller avlider. Om hunden inte blir ordentligt skött kan den också omhändertas och ett djurförbud kan delas ut.

En kennel som arbetar med omplacering behöver ha enskilda inhägnader till varje hund. Det är nämligen inte säkert att de alla kommer bra överens. När det gäller omplaceringar kan det också vara så att man får in nya hundar som inte är helt friska. De kan inte släppas ut till de andra hundarna med en gång utan man behöver isolera de sjuka hundarna först. Det är inte förrän man helt säkert vet att hunden inte smittar som man kan släppa ut den ur isoleringen. Det är dock viktigt att hunden fortfarande rastas och tas omhand likt de andra hundarna, trots att den är isolerad.

Hunduppfödning

En hunduppfödning handlar om att man helt enkelt föder upp hundar av en eller flera olika raser. Ofta väljer man att rikta in sig på en ras. Det blir helt enkelt för mycket att göra om man föder upp flera olika raser. En hunduppfödning kan antingen äga både tikar och hanhundar, eller bara tikar. I de allra flesta fall lånar man in hanhundar, eller åker med sin tik till hanhunden när tiken löper. Det kan annars vara mycket oroligt i kenneln. Många gånger är det också önskvärt att använda olika hanhundar i aveln. På så sätt kan man få valpar med olika egenskaper.

Att vara hunduppfödare är ingen dans på rosor. Det kräver nämligen en hel del kunskap och engagemang. Man kan inte förvänta sig att kunna sälja några valpar om man inte har lagt ner engagemang på att träna hundarna. Används inte heller bra föräldrar till valparna kan det sluta med att hundarna inte alls motsvarar den rasstandard som finns.