Hundens vaccineringar

I Sverige är det extremt vanligt att man vaccinerar sina hundar. Om man vill tävla i hundsport, om man vill ha hunden på hundpensionat eller liknande är det rent av ett krav att hunden är vaccinerad. Vilka biverkningar kan vaccinationen ha, vilka vaccinationer är viktiga och hur går vaccinationen till?

Att vaccinera hunden

En vaccinering sker i hundens nackskinn. Först brukar hunden gås igenom av veterinären. Den kollas helt enkelt igenom så att allmäntillståndet inte är dåligt. Veterinären vaccinerar sedan hunden. Det lilla sticket är oftast inte något hunden bryr sig om. Det kan dock vara bra att hålla i dess huvud lite ifall att den skulle vilja vända sig om. Efter vaccinationen skriver veterinären i vaccinationsintyget, och det markeras också vilken sorts vaccination hunden har fått. Beroende på vaccinationstyp kommer hunden att behöva vaccineras igen tids nog.

Biverkningar

I de allra flesta fall reagerar hunden inte nämnvärt på vaccinet. Det kan dock hända att hunden får lite feber de närmaste dagarna efter att den har vaccinerats. Det kan vara bra att se till att hunden håller sig lugn under de första dagarna. Om man märker av att hunden mår väldigt dåligt är det klokt att kontakta veterinär igen. Det kan vara så att den reagerar kraftigare på vaccinet och behöver behandling.

Vilka är de viktigaste vaccinationerna?

Om man inte ska resa utomlands finns det inga krav på att vaccinera hunden mot rabies. Det är dock bra att komma ihåg att det tar ett tag innan hunden visar antikroppar mot rabies vid ett blodprov och det måste den göra innan man får ta med den utomlands. Att vaccinera i tid är alltså viktigt.

Hundar vaccineras oftast mot kennelhosta och valpsjuka. Valpar vaccineras också mot smittsam leverinflammation samt parvovirus. Vaccineringen sker i regel genom ett trippelvaccin. Det betyder att hunden bara behöver en spruta för att vaccineras.

Regler hundägaren bör känna till

Som hundägare finns det en hel del saker man bör känna till. En del av dem handlar om hundens välbefinnande, andra regler och lagar berör hunden i förhållande till andra människor och djur. Om man som hundägare inte följer reglerna kan man straffas med böter eller så kan hunden rent av bli omhändertagen. Vilka regler finns det egentligen att hålla koll på?

Hunden och kopplet

Om man har en hund kan det ibland vara frestande att låta den springa av sig lite. Många passar på att släppa hunden lös i skogen. Under jakt är det många hundar lösa i skogen, men det finns inget som säger att man inte får släppa en hund som inte jagar. Några jägare kan mena att man inte får ha hunden lös där de jagar, men de kan alltså inte förbjuda saken. Under vissa tider på året, samt i parker finns det koppeltvång. Det betyder att du ska ha din hund kopplad, eller så pass nära att du kan koppla den snabbt. Om hunden skulle sticka iväg är det du som hundägare som har allt ansvar, oavsett vad som sker.</p>

Förbud mot hundar

Det finns en del ställen hundar inte får medtagas till. I regel sitter det skyltar uppe om så är fallet. Ibland kan det dock finnas undantag. Om det är tal om en ledarhund eller annan typ av tjänstehund får den ofta följa med trots förbudet. Om man har en hund som plötsligt blir sjuk kan det också vara en anledning till att den kan få komma in i butiken eller på det hundförbjudna området. Annars bör man som hundägare se till att respektera förbudet.

Djurskyddslagen

Djurskyddslagen finns för att skydda djur, bland annat hundar. Den tar bland annat upp att hunden inte ska utsättas för lidande, den ska behandlas på ett bra sätt. Om man inte följer djurskyddslagen är risken stor att hunden blir omhändertagen och att man får ett längre eller kortare djurförbud. Det kan antingen vara ett förbud som bara rör hundar, eller så kan man helt förbjudas att ha djur. Om det är så att man redan har andra djur och man får ett djurförbud kommer även de andra djuren att behöva säljas eller så tas de också omhand.

Kennelns drift

Om man är ensam om att driva en kennel måste man vara beredd på tidiga morgnar, sena kvällar och hårt arbete. Det är nämligen så att hundarna kräver skötsel, oavsett om man känner sig lite sjuk, om man har mycket att göra i övrigt eller om man bara känner för att göra något annat.

Vad krävs för att driva en kennel?

Om du vill starta upp en kennel kan det vara klokt att du först lär dig mer om hundar. Det finns utbildningar att gå på högskola och genom många hundklubbar i Sverige. Du behöver också ha en ekonomi som tillåter att du startar upp kenneln. Ett alternativ är också att ta ett lån för att kunna starta upp kenneln. Då kan du dela upp kostnaden på flera månader men det gäller att komma ihåg att lånet ska betalas tillbaka.

En annan sak som krävs för att driva kennel är vilja, en känsla samt ett intresse för hundar. Är man inte intresserad av att lära sig förstå hundar kan man ofta inte heller uppfostra och ta hand om dem på ett bra sätt. Det kan alltså vara bra att tänka efter rejält innan man beslutar sig för att starta kennel.

Rabies

Rabies är en sjukdom som kan finnas hos hundar, råttor, fladdermöss och flera andra djurslag. Den är fruktad och den har inte funnits i Sverige på länge. Några fladdermöss som bär på viruset har dock hittats och man kan därför inte utesluta att rabies kommer tillbaka.

Behandling

När det gäller rabies finns det ingen behandling mot sjukdomen. Man kan bara förebygga den genom att vaccinera hunden. Det är dock inte en fullständig garanti för att hunden inte smittas. Om man misstänker att hunden har blivit smittad finns det en lag som säger att den omedelbart ska avlivas, det även om den har blivit vaccinerad.

Att smittas som människa

Det är inte speciellt stor risk att man blir smittad av rabies. Om man trots allt misstänker att man fått sjukdomen är det klokt att kontakta 1177 omgående för att få veta hur man ska agera.

Hur yttrar sig sjukdomen?

När det gäller tamhundar ser man ofta att de blir aggressiva och beteendet kan också ändras på annat sätt. Hunden får efter en tid också rent fysiska symtom. Det rör sig bland annat om att den dreglar mer, den blir förlamad i delar av kroppen och den kan också få kramper innan den avlider.

Valpsjuka och kennelhosta

Två sjukdomar som är relativt ovanliga i Sverige, men som trots allt förekommer är valpsjuka och kennelhosta. Anledningen till att de förekommer så sällan är att de flesta vaccinerar sina hundar mot sjukdomarna redan när de är valpar. Hur allvarliga är sjukdomarna och hur visar de sig?

Valpsjuka

Valpsjuka är en sjukdom som främst drabbar valpar. Även äldre hundar och katter kan drabbas men symtomen blir ofta värre då. Hundarna blir immuna när de en gång har haft sjukdomen. Vanligen visar sig sjukdomen med hög feber. Hunden kan också få hudutslag och hosta. Om hunden inte kommer under behandling kan lungorna infekteras och i regel leder det till döden inom några timmar.

Kennelhosta

Kennelhosta är egentligen ett samlingsnamn på flera olika virus och bakterier som orsakar hosta hos hundar. Just kennelhosta är extremt smittsamt och liknar kikhosta. Ofta visar sig sjukdomen genom att hunden hostar. Det kan verka som om den har satt något i halsen, och det kan komma upp slem.

Om hunden inte är allmänpåverkad eller har febertoppar som är extremt höga brukar sjukdomen inte behandlas. Hunden får dock inte träffa andra hundar eller anstränga sig under sin sjukdomstid. Det kan ta så lång tid som en månad innan hunden är frisk igen.

Olika hundsporter och aktiviteter

När man skaffar en hund kan man ganska snart upptäcka att det finns en hel del olika hundsporter och aktiviteter att delta i. Man kan börja träna hunden redan när den är en valp, men det är viktigt att man tar det försiktigt. Hunden ska tycka att det är roligt att träna och den ska inte få ont av aktiviteten. Vad går de sporterna egentligen ut på?

Agility

En av de mest populära hundsporterna är agility och den förekommer både i Sverige samt i andra länder. I sporten agility ska hunden och dess förare ta sig igenom en hinderbana tillsammans. Hunden ska hoppa hinder, springa slalom, ta sig igenom tunnlar, balansera och mycket annat. Föraren ska guida hunden på banan. Det finns också ett flertal andra regler som ekipaget ska följa. Hunden får till exempel inte lämna banan, göra sina behov där eller visa aggressivitet.

Inom agility är alla hundar välkomna oavsett ras och storlek. Tävlingarna delas in i olika klasser efter hundarnas storlek. Små hundar tävlar för sig, stora för sig och hindren höjs mellan klasserna.

Utställning

På en hundutställning bedöms hunden utifrån sitt utseende, sitt rörelsemönster, och sitt beteende. Det är flera domare som tittar på hunden och granskar den. Hunden känns igenom och det behöver den tolerera. Hunden kan sedan få utmärkelser om den motsvarar rasstandardaden på ett bra sätt. En deltagande hund får alltid poäng efter hur den ser ut.

Spårning

Spårning är en gren där hunden ska finna ett spår och sedan följa spåret till sitt slut. Det här kan också vara en nyttig sak att träna på. Då kan hunden användas för att leta efter saknade familjemedlemmar eller andra husdjur. Till en början behöver spåret vara enkelt, helst bara några meter långt och utan andra störningar. När hunden blir duktigare kan man lägga in avbrott i spåret, dra det över vattendrag, korsa det och mycket annat.

Jakt

Jakt är en mycket vanlig fritidssysselsättning i Sverige. Hundar av flera olika raser används inom jakten. I flera fall släpps hundarna lösa i skogen och sedan får de leta upp spår och djur på egen hand. Hundarna driver sedan djuren mot jägarna som står på sina pass. I andra fall går en jägare med sin hund i koppel eller lång lina. Hunden får sedan spåra i linan och när ett djur syns får jägaren möjlighet att skjuta. En jakthund utsätts för många risker och den får inte vara rädd av sig.

Hur mycket kräver en hund?

Man kan inte komma ifrån att det krävs en hel del av personen eller familjen som väljer att skaffa en hund. Hunden kan inte bara sitta i en bur hela dagarna, och gå på en kattlåda när det är dåligt väder. Man kan inte heller lämna hunden ensam hemma flera timmar. En katt kan lämnas hemma några timmar så länge man ser till att den har allt den behöver, men hunden behöver komma ut och rastas med jämna mellanrum. Det finns till och med regler för hur länge hunden får vara ensam hemma, men möjlighet att rasta hunden är inte allt som krävs.

Motion och sysselsättning

En hund behöver motion och sysselsättning för att må bra. Det räcker inte med några minuters promenad varje dag, utan minst en av promenaderna bör vara längre. Undantagen är om hunden är mycket ung, sjuk eller gammal. Hos Brukshundsklubben kan man också läsa mer om olika sätt att sysselsätta hunden på. Det kan vara genom olika lekar, genom att ge den ben eller liknande.

Kunskap om hunden

Som hundägare behöver man också ha kunskap om sin hund. Man behöver veta hur hunden beter sig när den är frisk, hur man klipper klorna, och man bör ha koll på första hjälpen för hunden. Det skadar inte heller att ha koll på lite grundläggande lydnadsträning. Att lära hunden att komma på inkallning, att sitta och ligga tillhör de absolut mest grundläggande sakerna och just inkallningen kan dessutom vara livsviktig.

Som hundägare behöver man också ha koll på lite mer om den ras man har valt att skaffa. Man behöver veta hur man ska sköta om dess päls, hur den bör uppfostras med mera. Att försöka uppfostra en rottweiler på samma sätt som man hanterar en chihuahua kan leda till farliga situationer. Om man inte har kunskap om hunden finns det också en stor risk för att man faktiskt inte tar hand om den på rätt sätt, även om man själv tycker att hunden mår bra. En sådan sak kan rent av göra att hunden blir omhändertagen av myndigheterna på grund av vanskötsel.

Ekonomiska krav

Som hundägare behöver man inte vara rik men man bör ha en ekonomi som klarar av att göra nödvändiga inköp till hunden. Man måste veta att man kan köpa foder till den, ett nytt koppel om det går sönder, och man måste ha pengar till försäkringen. Att kunna lägga undan pengar till eventuella veterinärräkningar är inte heller fel. Det kan vara skönt att ha en buffert om något skulle hända. Trots en försäkring kan veterinärkostnad och mediciner snabbt skjuta i höjden. Att behöva låta sin hund somna in bara för att ekonomin inte tillåter att man behandlar den är i de allra flesta fall inget man vill.

Smittskydd

Det finns en hel del olika sjukdomar som kan smitta hundar. En del av dem är allvarligare än andra. Några av sjukdomarna kan till och med vara livshotande. Det finns dock en del knep man kan ta till för att undvika att hundarna smittas. Men helt lätt är det inte att ha koll på alla smittor.

Kunskap är viktigt

Hos SVA kan man läsa mer om de olika smittor som finns, och som kan drabba hundar när man har en kennel. Genom att ha kunskap om sjukdomarna och om hur man upprätthåller ett bra smittskydd kan man minska risken att en smitta tar sig in i kenneln. En bra sak att tänka på är att vara noga med att tvätta händerna mellan det att man handskas med olika hundar.

Hur smittas hundarna?

Olika sjukdomar smittar på olika sätt. En del av dem är luftburna och smittar i stort sett genom att en hund befinner sig i samma rum som andra sådana. Andra hundsjukdomar sprids genom hundens kroppsvätskor, medan en del bara sprids genom att hundarna är i nära kontakt med varandra. Det är viktigt att ha koll på smittvägarna som kennelägare.

Att bygga en kennel

Det är sällan man har sådan tur att man hittar ett perfekt hus där en kennel i större skala kan bedrivas. En mindre kennel kan ofta finnas i hemmet, så länge det finns möjlighet att skilja hundarna åt vid behov. Är det en större kennel behövs större utrymme. Det ställs också självklart vissa krav på kenneln. Det gäller bland annat hundarnas skötsel samt hur utrymmena ska se ut.

Utrymmen där hundarna vistas

Oavsett om det gäller en specialbyggd kennel, eller om den bedrivs i hemmet finns det vissa krav som gäller för alla utrymmen hunden vistas i. Det får till exempel inte vara alltför stökigt i dem, och hunden ska inte kunna skada sig på saker i utrymmet. Om man bygger en kennel finns det också regler för hur stora hundens inhägnader eller burar ska vara. Det kan man läsa mer om hos Jordbruksverket och det är bra att ha koll på storlekar innan man börjar bygga. Det är dock viktigt att komma ihåg att hundarna inte får sitta instängda i vanliga hundburar i flera timmar.

Att tänka på när det gäller material

Det är bra att tänka på att välja relativt lättstädade material när man ska göra i ordning en kennel. En heltäckningsmatta är svår att få ren, det blir fläckar och lukt kan sitta kvar länge i den. Det är betydligt bättre med en plastmatta, klinkers eller ett trägolv. Nackdelen med trägolv är att fläckar kan bli bestående om man inte städar bort dem direkt.

Även ur smittskyddssynpunkt är det klokt att ha lättstädade golv och väggar i kenneln. Då kan man vid behov ta ut hundar, bäddar, skålar och annat och sedan spola hela kenneln med högtryckstvätt.

Besökare i kenneln

När det kommer besökare till kenneln som är intresserade av en hund är det bra att tänka på att det kanske är bättre att låta hunden komma ut i ett mer öppet utrymme. Hunden kan annars känna sig trängd inne i kenneln och det kan leda till att hunden inte visar sitt rätta jag. Om man bedriver omplacering kan det vara olämpligt att en hel familj med flera personer, barn och kanske egna djur kommer till kenneln samtidigt. Om hunden är av det skyggare slaget kan den bli väldigt rädd och en rädd hund kan agera med aggressivitet om det vill sig illa. Det bästa är om familjens egna djur stannar utanför kenneln, i alla fall under de första mötena. Det är också klokt att tänka på att smittor kan ta sig in i kenneln. Även när det gäller barn kan det vara läge att ta det lite försiktigt, speciellt om det är så att barnet inte är gammalt nog att veta hur man beter sig kring hundar.

Hunduppfödning eller omplacering?

En kennel kan vara stor eller liten och utformad på olika sätt. Ibland föder man upp hundar av en viss ras, andra gånger omplacerar man omhändertagna sådana. Det finns både fördelar och nackdelar med båda kennelvarianterna.

Omplacering

Genom Länsstyrelsen i varje län kan djur omplaceras. Det finns flera anledningar till att hundar kan behöva nya hem. Ibland är det så att en hund hittas och om ingen ägare ger sig till känna omplaceras den. Det kan också vara så att hundens ägare inte kan ta hand om den, eller avlider. Om hunden inte blir ordentligt skött kan den också omhändertas och ett djurförbud kan delas ut.

En kennel som arbetar med omplacering behöver ha enskilda inhägnader till varje hund. Det är nämligen inte säkert att de alla kommer bra överens. När det gäller omplaceringar kan det också vara så att man får in nya hundar som inte är helt friska. De kan inte släppas ut till de andra hundarna med en gång utan man behöver isolera de sjuka hundarna först. Det är inte förrän man helt säkert vet att hunden inte smittar som man kan släppa ut den ur isoleringen. Det är dock viktigt att hunden fortfarande rastas och tas omhand likt de andra hundarna, trots att den är isolerad.

Hunduppfödning

En hunduppfödning handlar om att man helt enkelt föder upp hundar av en eller flera olika raser. Ofta väljer man att rikta in sig på en ras. Det blir helt enkelt för mycket att göra om man föder upp flera olika raser. En hunduppfödning kan antingen äga både tikar och hanhundar, eller bara tikar. I de allra flesta fall lånar man in hanhundar, eller åker med sin tik till hanhunden när tiken löper. Det kan annars vara mycket oroligt i kenneln. Många gånger är det också önskvärt att använda olika hanhundar i aveln. På så sätt kan man få valpar med olika egenskaper.

Att vara hunduppfödare är ingen dans på rosor. Det kräver nämligen en hel del kunskap och engagemang. Man kan inte förvänta sig att kunna sälja några valpar om man inte har lagt ner engagemang på att träna hundarna. Används inte heller bra föräldrar till valparna kan det sluta med att hundarna inte alls motsvarar den rasstandard som finns.