Valpsjuka och kennelhosta

Två sjukdomar som är relativt ovanliga i Sverige, men som trots allt förekommer är valpsjuka och kennelhosta. Anledningen till att de förekommer så sällan är att de flesta vaccinerar sina hundar mot sjukdomarna redan när de är valpar. Hur allvarliga är sjukdomarna och hur visar de sig?

Valpsjuka

Valpsjuka är en sjukdom som främst drabbar valpar. Även äldre hundar och katter kan drabbas men symtomen blir ofta värre då. Hundarna blir immuna när de en gång har haft sjukdomen. Vanligen visar sig sjukdomen med hög feber. Hunden kan också få hudutslag och hosta. Om hunden inte kommer under behandling kan lungorna infekteras och i regel leder det till döden inom några timmar.

Kennelhosta

Kennelhosta är egentligen ett samlingsnamn på flera olika virus och bakterier som orsakar hosta hos hundar. Just kennelhosta är extremt smittsamt och liknar kikhosta. Ofta visar sig sjukdomen genom att hunden hostar. Det kan verka som om den har satt något i halsen, och det kan komma upp slem.

Om hunden inte är allmänpåverkad eller har febertoppar som är extremt höga brukar sjukdomen inte behandlas. Hunden får dock inte träffa andra hundar eller anstränga sig under sin sjukdomstid. Det kan ta så lång tid som en månad innan hunden är frisk igen.