Rabies

Rabies är en sjukdom som kan finnas hos hundar, råttor, fladdermöss och flera andra djurslag. Den är fruktad och den har inte funnits i Sverige på länge. Några fladdermöss som bär på viruset har dock hittats och man kan därför inte utesluta att rabies kommer tillbaka.

Behandling

När det gäller rabies finns det ingen behandling mot sjukdomen. Man kan bara förebygga den genom att vaccinera hunden. Det är dock inte en fullständig garanti för att hunden inte smittas. Om man misstänker att hunden har blivit smittad finns det en lag som säger att den omedelbart ska avlivas, det även om den har blivit vaccinerad.

Att smittas som människa

Det är inte speciellt stor risk att man blir smittad av rabies. Om man trots allt misstänker att man fått sjukdomen är det klokt att kontakta 1177 omgående för att få veta hur man ska agera.

Hur yttrar sig sjukdomen?

När det gäller tamhundar ser man ofta att de blir aggressiva och beteendet kan också ändras på annat sätt. Hunden får efter en tid också rent fysiska symtom. Det rör sig bland annat om att den dreglar mer, den blir förlamad i delar av kroppen och den kan också få kramper innan den avlider.