Regler hundägaren bör känna till

Som hundägare finns det en hel del saker man bör känna till. En del av dem handlar om hundens välbefinnande, andra regler och lagar berör hunden i förhållande till andra människor och djur. Om man som hundägare inte följer reglerna kan man straffas med böter eller så kan hunden rent av bli omhändertagen. Vilka regler finns det egentligen att hålla koll på?

Hunden och kopplet

Om man har en hund kan det ibland vara frestande att låta den springa av sig lite. Många passar på att släppa hunden lös i skogen. Under jakt är det många hundar lösa i skogen, men det finns inget som säger att man inte får släppa en hund som inte jagar. Några jägare kan mena att man inte får ha hunden lös där de jagar, men de kan alltså inte förbjuda saken. Under vissa tider på året, samt i parker finns det koppeltvång. Det betyder att du ska ha din hund kopplad, eller så pass nära att du kan koppla den snabbt. Om hunden skulle sticka iväg är det du som hundägare som har allt ansvar, oavsett vad som sker.>

Förbud mot hundar

Det finns en del ställen hundar inte får medtagas till. I regel sitter det skyltar uppe om så är fallet. Ibland kan det dock finnas undantag. Om det är tal om en ledarhund eller annan typ av tjänstehund får den ofta följa med trots förbudet. Om man har en hund som plötsligt blir sjuk kan det också vara en anledning till att den kan få komma in i butiken eller på det hundförbjudna området. Annars bör man som hundägare se till att respektera förbudet.

Djurskyddslagen

Djurskyddslagen finns för att skydda djur, bland annat hundar. Den tar bland annat upp att hunden inte ska utsättas för lidande, den ska behandlas på ett bra sätt. Om man inte följer djurskyddslagen är risken stor att hunden blir omhändertagen och att man får ett längre eller kortare djurförbud. Det kan antingen vara ett förbud som bara rör hundar, eller så kan man helt förbjudas att ha djur. Om det är så att man redan har andra djur och man får ett djurförbud kommer även de andra djuren att behöva säljas eller så tas de också omhand.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.