Bästa försäkringen för hund och katt

Man brukar ju säga att ett bilbälte är den billigaste och bästa livförsäkringen, och visst ligger det något i det. Uttrycket betyder ju att det bästa sättet att ta hand om någon eller något man älskar är att vara riktigt rädd om sig/det. Men om man är riktigt rädd om något så vill man ju oftast också att den eller det ska klara sig så bra som möjligt, även om olyckan är framme. Därför är det viktigt att ha en hund- eller kattförsäkring för sin allra mest utsatta familjemedlem.

Varför försäkra?

Dina husdjur är ju dessvärre inte omfattade i det sociala försäkringssystem som vi alla som skattebetalare bidrar till. Därför är det extra viktigt att se till att man som ägare av husdjur kan står för vården som din familjemedlem kan komma att behöva.

Precis som vård av en mänsklig familjemedlem kan komma att bli både kostsam och långvarig, så kan även vården av ett husdjur ta sin tid och kosta pengar. Lösningen, som många vet, är en hund- eller kattförsäkring som täcker allt det som du behöver.

Kostnad för djurförsäkring

Eftersom en försäkring för ett husdjur i alla sammanhang är privat så är också kostnaden för den något som du som ägare och privatperson måste stå för på egen hand.

Även om både hundförsäkring och kattförsäkring kan verka som en stor utgift på pappret så måste denna kostnad alltid ställas i proportion till kärleken till ditt husdjur. Förutom kärleken så kanske också den viktiga funktionen som katten eller hunden fyller också tas med i beräkningen.

Veterinärvårdens historia

Innan dagens moderna försäkringar för familjemedlemmar som råkar vara hundar och katter så kan man fråga sig hur folk hade ekonomiska möjligheter att ta hand om sina nära och kära. Det verkar trots allt alltid ha varit en prioritet att göra just det, oavsett om det handlar om människor, hundar eller katter.

För den som idag tvekar inför sitt eget engagemang i sitt husdjur och dess omvårdnad så är det dock intressant att veta att ens tvivel har en lång historia.

Redan för 10 000 år sedan, när de första veterinärerna finns beskrivna, så berättas det om hur hästägare (ja, de första djurägarna som använde veterinärer var hästägare) misströstade när de såg hur stor ersättning veterinärerna ville ha.

Trots allt, så betalade de för sina värdefulla djurs omvårdnad. Vi som har djur idag kan lära oss en del av dem, men med rätt hund-, häst- eller kattförsäkring så slipper vi betala själva.