Mask

Mask är en sak som drabbar i stort sett alla hundar. Det spelar ingen roll om man bara rastar hunden i trädgården, eller om man inte låter den träffa andra hundar. Maskens ägg kan komma från andra djur och lägga sig i gräsmattan, man kan få dem under skorna och få in dem i hemmet och så vidare. Det är alltså väldigt lätt för hunden att smittas, men hur behandlar man masken?

Avmaskning

Det brukar rekommenderas att man avmaskar hunden med jämna mellanrum. Det finns också så kallade Kolla masken-kit. Med dem samlar man upp lite av hundens avföring och skickar in den på analys. På så sätt får man veta om hunden har mask eller inte. Om så inte är fallet är det onödigt att avmaska.

Avmaskning sker genom att man ger hunden en eller flera avmaskningstabletter beroende på preparat. Det finns också flytande preparat att använda. Under senare år har det också dykt upp preparat som droppas i hundens nacke och som sedan fungerar som avmaskning. Det kan vara bra för dem som inte får i hunden sitt avmaskningsmedel, eller om hunden är svår att hantera av andra orsaker.